web analytics

Velkommen til Škoda Klubb Norge

Er du interessert i å treffe andre Škoda-entusiaster, så er Škoda Klubb Norge tingen for deg. Enten du har en gammel veteran eller en helt ny bil er du velkommen hos oss.


Škoda Klubb Norge ble stiftet 12. juni 1998 på Odden Camping på Evje og klubbens første formann var Åmund Rørvik fra Sandnes. På den tiden var klubbens fokus på nye biler (dvs. Favorit, Felicia og Octavia). Senere har veteranbiler kommet til og har spilt en betydelig rolle i klubbmiljøet.

Fra 1999 til 2006 hadde klubben sitt eget medlemsblad ‘Škoda Forum’; senere hadde vi vår egen spalte i Škoda Klub Danmarks blad ‘Škoda Nyt’. Noen artikler fra Škoda Forum og Škoda Nyt, pluss enkelte nyere ting, finnes samlet på siden ‘Škoda Magazine’.

Etter at mange aktiviteter hadde ligget på is siden 2014 ble det høsten 2016 opprettet et nytt styre i klubben. Detaljer om dette finnes her. Ordningen med betalt medlemskap ble gjeninnført i desember 2016.


Skoda Klubb Norge på Facebook
Facebook-gruppen ‘Skoda Klubb Norge’ ble startet 1. februar 2012 og administreres av Nicco Halstvedt med flere. Dette er i hovedsak en gruppe for eiere av nyere Škodaer (dvs. etter år 2000).

Facebook-gruppen ‘Skoda Klubb Norge’ (se nedenfor) berøres ikke av omorganiseringene og medlemskap der er selvfølgelig helt gratis.

Škoda Klubb Norge er uavhengig av Volkswagen-gruppen og dens importør og forhandlere.

Kjøp og salg av biler, deler og annet er nå skilt ut som en egen gruppe: ‘Skoda Klubb Norge – Kjøp og salg‘.

Det som publiseres i disse gruppene står for det enkelte gruppemedlems regning og må ikke tolkes som Škoda Klubb Norges offisielle standpunkt.

Facebook-gruppe for eiere av Škoda veteranbiler
Det fins også en egen gruppe på Facebook beregnet på eiere av Škodaer fra tiden før VW overtok Škodafabrikken. Den heter ‘Skoda Veteran Forum’ og administreres av Steinar Ludvigsen og Knut Hjelstad.