web analytics

Ønsker du å være medlem i Skoda Klubb Norge?

Medlemskontingenten er kr. 180,- pr. år

Kontingentåret går fra 01.01. – 31.12

Innmelding etter 01.07 medfører halv årskontingent.

NB! Medlemskapet fornyes automatisk for hvert år hvis det ikke sies opp skriftlig innen 1. oktober året før.

Fyll ut dette skjema.

https://skodaklubbnorge.portal.styreweb.com/arrangement/Register?ID=88128-CEBD